Aktualności

24 marca 2014 09:46 | Aktualności

WIELKANOCNE SYMBOLE-regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„WIELKANOCNE  SYMBOLE”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs pod nazwą „WIELKANOCNE SYMBOLE” zwany dalej „Konkursem” jest organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną              w Dąbrówce Dużej, Dąbrówka Duża 60, 95-060 Brzeziny.

2. Postępowanie konkursowe w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu przeprowadza Komisja Konkursowa.

 

3. Cele konkursu:

  • kultywowanie tradycji oraz pogłębienie wiedzy na temat symboliki Świąt Wielkanocnych;
  • promowanie talentów i pobudzanie aktywności twórczej;
  • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych i wyobraźni;

4. Technika i forma prac:

  • Prace powinny przedstawiać w formie przestrzennej symbol wielkanocny (np. baranka, pisankę, palmę). Technika i wielkość prac dowolna.

 

5. Kategorie:

 

  • 10-13 lat
  • 14-16 lat

 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

2. Praca musi być wykonana samodzielnie i nie może być nagradzana wcześniej w innych konkursach.

3. Praca powinna nawiązywać do tradycji wielkanocnych.

4. Każda praca musi być opatrzona następującymi informacjami:   

    imię i nazwisko oraz wiek i klasa autora, nazwa szkoły / placówki, nazwisko i imię nauczyciela (zał.1).

5. Z każdej kategorii wiekowej placówka może nadesłać maksymalnie cztery prace.

6. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.

7. Złożenie pracy konkursowej wraz z załączoną kartą uczestnictwa w Konkursie  w terminie od dnia 8 kwietnia 2014 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce Dużej. Adres placówki: Dąbrówka Duża 60, 95-060 Brzeziny, e- mail:gbp.dd@wp.pl

III. NAGRODY W KONKURSIE

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

IV. KRYTERIUM OCENY:

 

1. Prace wystawione do konkursu będą oceniane pod względem:

  • oryginalności i pomysłowości
  • trwałości i estetyki wykonania

 

 2. Ocena Komisji jest ostateczna.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć                 i informacji o zwycięzcach konkursu, zamieszczania informacji o produktach konkursowych oraz publikowania zdjęć w swoich materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej.

3. Wszystkie prace konkursowe nie będą zwrócone ich autorom, staną się własnością Organizatora bez konieczności przenoszenia praw autorskich.

4. Poprzez przystąpienie do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte                     w powyższym Regulaminie Konkursu.

Przeczytano: 841 razy. Wydrukuj|Do góry